MỤC ĐÍCH

Chính sách nhằm thể hiện phạm vi tác dụng của những thỏa thuận khi ký kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng, hoàn tất hợp đồng giữa công ty ANT Architects với đối tác và khách hàng.

Ý NGHĨA

 • Việc quy định rõ các chính sách dịch vụ nhằm giúp các bên tham gia hợp đồng hiểu rõ về vai trò, quyền và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng.
 • Tránh xung đột giữa các bên khi có sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng
 • Đảm bảo trách nhiệm của công ty đối với quyền lợi của khách hàng
 • Đảm bảo nghĩa vụ của khách hàng khi công hoàn thành công trình và bàn giao đúng cam kết.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

 • Khách hàng có kí kết hợp đồng (hoặc thỏa thuận riêng giữa hai bên) thiết kế, thi công, xây dựng các công trình dân dụng với công ty.
 • Đối tác cung cấp dịch vụ khác theo thỏa thuận giữa công ty với khách hàng
 • Đối tác cung cấp máy móc, vật tư, vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí cho công ty và khách hàng

NỘI DUNG QUY ĐỊNH

 • Không thu phí lên phương án và báo giá công trình.
 • Bảng báo giá dịch vụ thể hiện chi tiết các hạng mục để khách hàng nắm bắt rõ về chi phí.
 • Hợp đồng thể hiện các điều khoản rõ ràng và được chia thành 2 bản, 2 bên giữ.
 • Đảm bảo thi công đúng tiến độ như đã thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Thi công đúng bản vẽ thiết kế đã thống nhất giữa khách hàng và công ty.
 • Cam kết không làm hư hao, tổn thất của cải và tài sản trong quá trình thi công.
 • Chấp hành đầy đủ các quy định của luật xây dựng và an toàn lao động.
 • Sau khi hoàn thành thi công được vệ sinh sạch sẽ trước khi giao cho chủ nhà.
 • Mỗi dự án sau khi được bàn giao sẽ được cam kết về chất lượng và bảo hành theo thỏa thuận hợp đồng
 • Cam kết không phát sinh chi phí ngoài ý muốn của chủ đầu tư.