1. Thời gian bảo hành

Theo quy định chung của công ty, ANT Architects bảo hành cho công trình xây dựng là 03 năm đối với phần thô và 05 năm kết cấu kể từ ngày nghiệm thu công trình. Trong thời gian này, chúng tôi sẻ  chịu trách nhiệm bảo trì, sửa chữa, thay thế những hư hỏng, khuyết điểm của công trình.

2. Phạm vi bảo hành

Chúng tôi chịu trách nhiệm khắc phục, sửa chữa các hạng mục công trình không đúng với thiết kế, xuống cấp hoặc hư hỏng trong thời gian bảo hành. Thay thế, các thiết bị hư hỏng xảy ra do quá trình thi công hoặc quá trình sử dụng (nguyên nhân không xuất phát từ chủ nhà).

3. Điều kiện bảo hành

Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm bảo hành khi công trình được sử dụng đúng mục đích và đảm bảo điều kiện bảo quản, bảo dưỡng theo đúng quy định chung. Trường hợp xảy ra hư hỏng, thay đổi kết cấu công trình do sử dụng sai cách hoặc không đúng mục đích, ANT Architects sẻ không chịu trách nhiệm bảo hành.

3. Cam kết bảo hành

Công ty cam kết đảm bảo chất lượng của các hạng mục công trình nằm trong trách nhiệm của công ty, đồng thời tuân thủ các quy định về mặt pháp lý liên quan đến quy trình thi công và các hạng mục khi thực hiện bảo hành, bảo trì các công trình xây dựng theo yêu cầu chính đáng từ chủ đầu tư, chủ nhà.

Chúng tôi cam kết bảo trì cho công trình trong suốt thời gian bảo hành. Nếu có bất kỳ sự cố an toàn nào xảy ra, ANT Architects phối hợp với chủ đầu tư để có biện pháp khắc phục kịp thời.

4. Thủ tục yêu cầu bảo hành

Nếu phát hiện lỗi trong thời gian bảo hành, chủ đầu tư cần liên hệ với nhà thầu để yêu cầu sửa chữa. Nhà thầu sẻ có mặt để kiểm tra và xác định sự cố trong vòng 24 giờ sau khi nhận được yêu cầu. Sau khi xác định được sự cố, nhà thầu phải thông báo với chủ đầu tư về thời gian và phương pháp sửa chữa.