Thanh toán đặt cọc

Theo quy định chung đối với bất kỳ hợp đồng thiết kế hay thi công nào, khách hàng sẽ phải thanh toán một khoản tiền cọc khi ký kết hợp đồng nhằm đảm bảo việc thực hiện dự án và giữ chỗ cho dự án đó.

Thanh toán theo tiến độ

Hợp đồng sẽ quy định việc thực hiện tiếp các đợt thanh toán sau khi ký hợp đồng dựa theo tiến độ và mức độ hoàn thành khối lượng dự án. Khi đạt được tiến độ theo thỏa thuận của hợp động thì chủ đầu tư phải có nghĩa vụ thanh đủ chi phí theo đúng tiến độ đã định.

Thanh toán chi phí vật liệu

Khách hàng sẽ phải thanh toán tiền cho các vật liệu, thiết bị và các phụ kiện khác theo yêu cầu của khách hàng để sử dụng trong quá trình thi công hoặc xây dựng công trình (ngoài trừ các thiết bị, máy móc mà công ty cần phải cung cấp theo quy định).

Thanh toán cuối cùng

Sau khi hoàn thành các công việc và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hợp đồng, khách hàng sẽ phải thanh toán khoản tiền cuối cùng cho dịch vụ thiết kế, thi công hoặc xây dựng công trình.

Thanh toán bổ sung

Trong một số trường hợp, khách hàng sẽ phải thanh toán các khoản tiền bổ sung cho những thay đổi hoặc bổ sung công việc ngoài phạm vi hợp đồng ban đầu.

Thanh toán bổ sung

Trong một số trường hợp, khách hàng sẽ phải thanh toán các khoản tiền bổ sung cho những thay đổi hoặc bổ sung công việc ngoài phạm vi hợp đồng ban đầu.

Quy định việc thanh toán chậm

Nếu khách hàng không thanh toán đầy đủ và đúng tiến độ thì sẽ phải chịu các khoản phí, lãi suất phát sinh theo quy của công ty và các thỏa thuận khác trong hợp đồng ký kết.

Phương thức thanh toán

Hình thức thanh toán có thể bao gồm:Thanh toán chuyển khoản ngân hàngThanh toán tiền mặt hoặc thẻ tín dụng.Hình thức thanh toán cụ thể tùy thuộc vào thỏa thuận giữa khách hàng và công ty hoặc thỏa thuận của hợp đông thiết kế, thi công xây dựng công trình.

Thông tin thanh toán

Thanh toán tiền mặt: Khách hàng đến trực tiếp tại văn phòng công ty và thực hiện thanh toánThanh toán chuyển khoản ngân hàng: Khách hàng thực thanh toán bằng cách chuyển khoản đến một trong số các tài khoản của công ty dưới đây.

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB) – Chi nhánh Hòa Hưng

Số Tài Khoản: 192568079

Chủ Tài Khoản: Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng ANT Architects

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB) – Chi nhánh Hòa Hưng

Số Tài Khoản: 99799768

Chủ Tài Khoản: NGUYỄN THÀNH LUÂN

Sau khi chuyển khoản thành công khách hàng vui lòng cung cấp sao kê hoặc ủy nhiệm chi để công ty đối chiếu và xác nhận.