THÔNG TIN

Công trìnhPenthouse Masteri
Địa chỉThủ Đức
Chủ đầu tưTrần Xuân Hồng
Thiết kếNăm 2018
Xây dựngNăm 2018

LIÊN HỆ ANT ARCHITECTS

+ Văn phòng:73 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP. HCM
+ Email:antarchitects.contact@gmail.com
+ Website:ant-arc.com
+ Hotline:0907790389

THÔNG TIN Công trình Penthouse Masteri Địa chỉ Thủ Đức Chủ đầu tư Trần Xuân Hồng Thiết kế Năm 2018 Xây dựng Năm 2018 LIÊN HỆ ANT ARCHITECTS + Văn phòng: 73 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP. HCM + Email: antarchitects.contact@gmail.com + Website: ant-arc.com + Hotline: 0907790389